Курс за биологична психиатрия

Въведение в когнитивната терапия

Курс "Да научим за шизофренията"

 

"Лечение на Шизофрения и Биполярна Мания"

 

Attended the Schizophrenia International Research Conference

Участие в пролетна сесия на Университета по зависимости

"Групови терапевтични стратегии при пациенти със зависими поведения"

 

"The investigator workshop on experimental and observational research design"

 

ISO 9001:2000 Internal Auditors Training Course

 

Конференция на "Сдружение Частна психиатрия"

XIX Годишна конференция на Българска Психиатрична Асоциация